Server Tabanlı Apache Hataları ve Çözümleri
Apache Log Dosyasındaki ” Attempt to serve directory ” Hatası

[error] [client ip ] Attempt to serve directory: /dizin/tcpsecurity.com/site-dizin

httpd-error.log içinde yukarıdakine benzer bir hata alıyorsanız

httpd.conf içinde mod_autoindex modulü aktif değildir.

LoadModule autoindex_module libexec/apache22/mod_autoindex.so // Bu bölümün açık olduguna emin olun

<VirtualHost Ip adresi>

<Directory “/dizin/tcpsecurity.com/site-dizin”>
Options FollowSymLinks Indexes // Bu bölümde Indexes parametresinin olduğuna emin olun.
AllowOverride All
Order Allow,Deny
Allow from All
</Directory>

</VirtualHost>

Apache Log Dosyasındaki ” Directory index forbidden by Options directive ” Hatası

[error] [client ip ] Directory index forbidden by Options directive: /dizin/tcpsecurity.com/site-dizin/

httpd-error.log içinde yukarıdaki gibi bir hata alıyorsanız.

httpd.conf içinde mod_autoindex modulu aktiftir fakat ilgili VirtualHost bölümünde Directory tagları arasındaki Options bölümüne Indexes parametresi eklenmemiştir.

LoadModule autoindex_module libexec/apache22/mod_autoindex.so // Bu bölümün açık olduguna emin olun

<VirtualHost Ip adresi>
<Directory “/var/tcpsecurity.com/site-dizin”>
Options FollowSymLinks Indexes // Bu bölüme Indexes parametresini ekleyin
AllowOverride All
Order Allow,Deny
Allow from All
</Directory>
</VirtualHost>

Apache 301 Redirect Yönlendirme Hatası

Eğer Apache httpd.conf içinde mod_autoindex modülü kapalı ve Options bölümünde Indexes özelliğini kullanmıyorsanız.

Apache üzerinde 301 Redirect Yönlendirme Durumu Hatası alıyor ve açılan sayfada Move here gibi yönlendiren bir link görüyorsanız ilgili <Directory> tagları arasına aşağıdakini ekleyelim.

ErrorDocument 301 /tcpsecurity-yönlenmesini-istediğiniz-adres
veya
ErrorDocument 301 /

Bunu ilgili dizinde .htaccess dosyası içine aynı şekilde yazarakta yapabiliriz.

301 Hataları Apache güvenliği içinde önemli bir hata kodudur.Dikkat edilmesinde fayda var.

Apache Log Dosyasındaki ” Hostname nor servname provided, or not known: ” Hatası

[Fri Sep 05 04:53:33 2008] [alert] (EAI 8) hostname nor servname provided, or not known: mod_unique_id: unable to find IPv4 address of “osmanatabey.tcpsecurity.com” Configuration Failed

Özellikle FreeBSD üzerinde /var/log/httpd-error.log dosyasında yukarıdaki gibi bir hata mesajı ile karşılaştıysanız ve apache yeniden başlatıldığı halde çalışmıyorsa yapmanız gereken şey /etc/hosts dosyasını kontrol edip server hostname olarak belirlediğiniz domain ve ona ait olan ip adresinin dosya içinde olup olmadığıdır.

Örnek bir /etc/hosts içeriği :

::1 localhost localhost.tcpsecurity.com
127.0.0.1 localhost localhost.tcpsecurity.com

192.168.2.200 osmanatabey.tcpsecurity.com osmanatabey
192.168.2.200 osmanatabey.tcpsecurity.com.

192.168.2.200 server.tcpsecurity.com server
192.168.2.200 server.tcpsecurity.com.

Bununla birlikte aşağıda verilen bölümleride kontrol etmenizde fayda var :

# hostname komutunu verdiğinizde çıkan domain ismi > osmanatabey.tcpsecurity.com

/usr/local/etc/apache/httpd.conf içindeki ilgili bölüm > ServerName osmanatabey.tcpsecurity.com

/etc/rc.conf içindeki ilgili bölüm > hostname=”osmanatabey.tcpsecurity.com”

Apache Log dosyası içindeki ” [Fri May 01 12:10:37 2009] [error] [client 12.13.14.15 ] Request exceeded the limit of 10 internal redirects due to probable configuration error. Use ‘LimitInternalRecursion’ to increase the limit if necessary. Use ‘LogLevel debug’ to get a backtrace. ” Hatası

Bu hata mesajı genellikle Apache iç sunucu kaynaklı bir hata ile karşılaşıldığında ortaya çıkmaktadır. Websitesine saldırı yapılmış olabilir veya gönderilen istek server tarafından yanıtlanamamış olabilir.

Hata çözümü apache loglarının incelenmesiyle çözülebilir.

Hata kaynağı LimitInternalRecursion değeri yükseltilerek apache httpd.conf içine eklenebilir.

LimitInternalRecursion 100

Apache ” internal dummy connection ” Hatası

12.13.14.15 – - [05/May/2009:19:35:14 +0300] “OPTIONS * HTTP/1.0″ 200 – “-” “Apache (internal dummy connection)”

Apache loglarında yukarıdaki şekilde bir hata ile karşılaşıyorsanız.
httpd.conf içindeki MinSpareServers , MaxSpareServers ve MaxRequestsPerChild değerlerini kontrol ederek kendi server özelliklerinize göre değiştirebilirsiniz.

Çıkan bu hatayı apache log dosyasında görmemek için httpd.conf içine şu satırları kendinize göre düzenledikten sonra ekleyebilirsiniz.

SetEnvIf Remote_Addr “::1″ loggosterme
CustomLog tcpsecurity.com/loglar/httpd-access.log combined env=!loggosterme

Bu hatanın mod_rewrite modül ile boş bir sayfaya yönlenmesini de şu şekilde sağlayabiliriz.
Aşağıda verilen mod_rewrite kodunu loglarında hata alınan ilgili bölümün ana dizininde .htaccess içine ekleyebilirsiniz.

RewriteEngine on
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^.*internal\ dummy\ connection.*$ [NC]
RewriteRule ^/$ /bos_sayfa.htm [L]
Apache Log Dosyasındaki ” Attempt to serve directory ” Hatası [error] [client ip ] Attempt to serve directory: /dizin/tcpsecurity.com/site-dizin httpd-error.log içinde yukarıdakine benzer bir ha
Apache ‘nin mod_rewrite özelliği web sayfalarında karşımıza çıkan karışık url uzantılarını düzenli bir yapıya sokmak ve url işlemlerini yönetmemizi sağlayan çok kullanışlı bir modüldür. Mod_rewrite sa
Web Site Ziyaretçisinin Karşılaştığı Apache Kaynaklı Hatalar , Nedenleri ve Çözümleri 400 : Yapılan istek geçersiz – Bağlantıda yaşanan bir problem olabilir. – Bağlantı kontrol edilerek tekrar bağl